Yaramın Sözleri - Berdan Mardini

Şev tari bu, disa´z tene me, be yara xwe me
Hestir çave min wek barane dibarin
Bu roj u E şev li benda yare xeber naye
Tenebun geleki zore, ez tirsim daye
Tucaran te ji birnakim, tucaran ji kesek heznakim
Be te nameşe jiyana min yara min, yara min

Te bira min ew roja reş tari baran dibari
We xeyalek gotine min, çima yare
Tu zani edi ev jiyan ji min re bu dawi
Tu caran te ji birnakim, tucaran ji kesek din hez nakim
Be te nameşe jiyana min, yara min, yara min
Tüm Berdan Mardini Şarkılarını Göster