Wefadara Min Sözleri - Bilind Îbrahîm

Ez gehiştim jivanê
Wefadara min ya htî
Sitêrêt şeva li me ges bûn
Riwî heyva çarde helatî
Destê min girt û berneda
Paş gote min bi xêr hatî
Me borand şeveka xoş
Li nav baxçên welatî

Sed xozîka ewê şevê
Despêka min û vîyanêgote min we
Riwîşte xar bi rex minve
Têr nebo ji berê xo danê
Ez û ew mayîn axiftîn
Me dil da êk ta nemanê
Şeva tarî li havînê
Riwî sokirin ji maç danê

Carekê gote min wexte
Gelek mam bû direngî
Min gotê hêsta zwîye
Got bimînim heta kengî
Pîçeka dî baxvîn
Got çi bêjim tu bê dengî
Tüm Bilind Îbrahîm Şarkılarını Göster