Gotın Sar Dıbın Söz Soğur Sözleri - Ciwan Haco

Cotitı sar dibin wexta pesne te bidim
Cotin şaş dibin wexta wesfe te bidim
Çave xwe kil neke, leven xwe sor neke
Tu ne muhtaç î le cemala xwe xera neke
Ez dimirim nav pelen behran da
Ez winda dibûm nav pelen daran da
Hey le le wey le le hey wax

Tu rind î tu bedew î, w'ez hesîre nave te Bûm
Tu gul î tu sosin î, her tim ber behna te Bûm
Ez xort Bûm ciwan Bûm, li ser xwe Bûm
Tu Dûrî min Bû wexta ez muhtacî te Bûm
Tüm Ciwan Haco Şarkılarını Göster