Lawê Min Şarkı Sözleri - Ciwan Haco

Dayé ez diçim vaye ez diçim
Divé ez Béjim lé ez ditirsim
U benda min in xortén ciwan
Ji miriné ez natirsim
Lawo here kã»r㪠min here
Dil ã» cané min gorã® ji te re
Ev daxwaza te ji min xwestã®
Gerek min gotibanaji te re
Bijã® day㪠her dem tã» bijã®
Ji Bã®r nakim gotinén te jã®
Eger sehã®d ketim dayé
Ser bilind be tu bi minjã®
Ji hawarénjin ã» kalan
Ji giriyén van mindalan
Ez narazimji mitalan
Divé herim dayé ez herim
Tüm Ciwan Haco Şarkılarını Göster